ден 45,230.00

Аutodata е првата и најдобра онлајн база на технички податоци, креирана од механичари и наменета за механичари. Во неа ќе најдете – Сервисни интервали со број на работни часови за секоја операција, технички цртежи, калкулатор за изработка на понуди (со број на работни часови и цена на резервни делови)…

Во модулот (Дијагностика и поправка) покрај податоците од модулот – Одржување и сервис, ќе ги најдете и мрежните дијаграми и информации за решавање на проблеми (според дијагностичките кодови).

Аutodata е првата и најдобра онлајн база на технички податоци, креирана од механичари и наменета за механичари. Во неа ќе најдете – Сервисни интервали со број на работни часови за секоја операција, технички цртежи, калкулатор за изработка на понуди (со број на работни часови и цена на резервни делови)…

Во модулот (Дијагностика и поправка) покрај податоците од модулот – Одржување и сервис, ќе ги најдете и мрежните дијаграми и информации за решавање на проблеми (според дијагностичките кодови).

Брошурата и последната понуда за Autodata, можете да ја симнете на следниот линк.