ден 164,600.00

ECU Дијагностички уред на BOSCH
со мултиметар. КТS 560

Најдобриот, универзален ECU дијагностички уред на пазарот, со вграден едно канален мултиметар што ќе ви помогне во брзо решавање на проблемите со волтажа, проток и отпорност.
Ќе ја подобри и забрза вашата работа и ќе го зголеми вашиот потенцијал. Модулот е опремен со PassThru interface кој ќе ви овозможи репрограмирање на фабрички инсталираниот софтвер во возилото. Со моќна и стабилна Bluetooth конекција која функционирa на 100 метри далечина, што ви нуди поголема оперативност во сервисот.
Оптимално дизајниран за да го користи ESI[tronic] 2.0 Online software (кој се купува дополнително). Спарен со софтверот, уредот ви нуди огромен број на информации, технички податоци, шеми и мрежи, упатства за работа, билтени за познати грешки и решенија од производителите на возила… и уште многу функционалности.

Напомена –  во цената е пресметано и изразено ДДВ