ден 203,196.00

ECU Дијагностички уред на
BOSCH со мултиметар и осцилоскоп.
КТS 590

Категорија:

КТS 590 на BOSCH e универзален ECU дијагностички уред со вграден едно канален мултиметар и со вграден дво канален осцилоскоп.
Со пристап до најновата технологија за мерење, експертите може ефикасно да ги тестираат и мерат сите сигнали на сензорите и актуаторите, а со тоа брзо и ефикасно да ја проценат волтажата, отпорот и протокот.
Модулот е oпремен со PassThru interface кој ќе ви овозможи репрограмирање на фабрички инсталираниот софтвер во возилото.
Со моќна и стабилна Bluetooth конекција која функционир на 100 метри далечина, што ви нуди поголема оперативност во сервисот.
Оптимално дизајниран за да го користи ESI[tronic] 2.0 Online software (кој се купува дополнително). Спарен со софтверот, уредот ви нуди огромен број на информации, технички податоци, шеми и мрежи, упатства за работа, билтени за познати грешки и решенија од производителите на возила… и уште многу функционалности.

Напомена – во цената е пресметано и изразено ДДВ