ден 575.00

Категорија:

Чистач на дизел горивата го отстранува талогот од вбризгувачите, цилиндрите и комората за согорување па така ги елиминира и проблемите врзани со работата на моторот. Повеќе нема клацкање во моторот за време на возењето под делумно оптеретување – исто така и при помирна работа на моторот на минимум. Средството за чистење на вбризгувачите овозможува оптимална работа на моторот. Производот го чисти целокупниот систем на довод на гориво и го штити од корозија. Гарантира добро согорување, зголемена економичност како и оперативна фунцкионалност на моторот.