ден 2,310.00

Е делумно синтетичко вiсокоефективно , лесно проточно моторно масло со најмодерна технологија на развој на адитиви. Прикладно е з целогодишна примена во бензински и дизел мотори на патнички возила, со или без турбополнење и ладилник на воздух па со тоа ги исполнува барањата за најмодерните мотори.