Tренинг за Дијагностика на BOSCH во Скопје

Втор специјалистички тренинг на BOSCH во Скопје!
Презентација и активно користење на BOSCH Дијагностичките уреди и активно користење на софтверскиот пакет Esi Tronic!
Два тренинг дена (21-22.02.2023), со теоретски и практичен дел,, со врвен и сертифициран странски експерт – тренер!
Сите кандидати, на крајот добиваат печатен материјал и меѓународно признаен BOSCH сертификат за присуство на обуката.
Побрзајте и резервирајте го Вашето место на тренингот со крајно ограничена бројка на кандидати!


GBB Group
Тел. 071 30 777 8
Локација – Аstra MS – Bosch Car Service Скопје
Цена на тренингот – 9.000 денари
Дополнително – вклучен и ручек за кандидатите