VC Right Sidebar

како можеме да помогнеме?

Контактирајте не на нашиот е-mail или телефонски број

AUTODATA како софтверска алатка која нуди можности за ефикасно и квалитетно сервисирање на најмодерните возила на пазарот во Европа е од огромно значење за нашиот Центар.

М-р Горанчо Николовски
Директор, АСУЦ Боро Петрушевски